Life StyleNews

ITHALA LIVUSELELE UKUXHASA I-DUNDEE JULY

Akusekho ukujikela emva kwendlu ngamalungiselelo eDundee July ka-2018 kanti kuleli sonto Ithala Soc Limited ligcwalise ukuthi lingabaxhasi abasemthethweni balo mcimbi. Lingabaxhasi bokuqala ukuvuselela ukuba ngabaxhasi.

Ukuxhasa lo mcimbi kweThala wangomhla ka-21 Julayi eDundee kuqukethe ikhulu lenkulungwane yesiteki seThala International Race, engenye yemicimbi emibili yosuku. Lo mqhudelwano ugabe ngamahhashi asezindaweni ezikude njengaseBotswana, eLesotho, eMpumalanga, eLimpopo naseMpumalanga Kapa.

Ngaphezu kwalokho Ithala lizokhokhela bonke ojokhi nabanikazi bamahhashi abawinile, njengoba kuyobe kukhona umshini wemali emabaleni ozokwenza ukuthi amaphanta akwazi ukukhipha imali khona ngale kokuthi aze aphumele ngaphandle, konke kuhambe ngononina. Neminye imiklomelo, njengendebe engumantunta nendishi ixhaswe yiThala.

USandile Xolo, iMenenja yezokuKhangisa nezokuXumana eThala Soc Limited, uthe izingxoxo nomNyango wezemiDlalo nezokuNgcebeleka waseKZN, lo mcimbi osegameni lawo, zithele izithelo.

UXolo uthe: “Ithala selibe ngabaxhasi beDundee July cishe iminyaka eyishumi kanti sizimisele ukuqhubeka nalobu budlelwano bethu obuhle nomNyango wezemiDlalo nezokuNgcebeleka neRural Horse Riding Association.”

UMqondisi wezokuXhumana emNyangweni wezemiDlalo nezokuNgcebeleka, uMnu Thabo Mofokeng, uthe umnyango uyaluthakasela usizo lweThala nendlela elenza ngayo ekhombisa ukuthi liyakholelwa empumelelweni yeDundee July.

Abanye abalingani abamqoka kwiDundee July oMasipala Indumeni noMzinyathi, abaweseka ngokugcwele lo mjaho wamahhashi wasemakhaya.

UMofokeng uthe: “Wumcimbi ongefaniswe neminye eNingizimu Afrika, odlondobalayo nodonsa izinkulungwane zezihlwele. Uyinkundla enhle yabaxhasi yokukhangisa ngezinto zabo kanti sigqugquzela abaxhasi ukuthi bawuxhase ukuze i-Dundee July ibe wumcimbi omkhulu.”

Ukwazi kabanzi ngokwenzekayo kwiDundee July silandele kwizinkundla zokuxhumana Facebook- @OfficialDundeeJuly, Twitter- @DundeeJuly2018 and Instagram @OfficialDundeeJuly2018

Ibayingxenye yengxoxo ngokusebenzisa #ImFree #DundeeJuly2018

Tags
Show More

NCR 103.7FM

Newcastle Community Radio – NCR broadcasts from Madadeni in Newcastle, KZN with its target audience 70% Zulu, 20% English and 10% Afrikaans and programming made up of 70% talk and 30% music.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close